Barebill 11617/2004

Født: 23.05.2004  Død 2014 HD: A
von Willebrand: Fri
Avlsregister:  2007
 
Opdrætter: Tommy og Anne Mindahl Mathiesen, Næstved
Ejer: 
Søren Nielsen
Svalmstrupvej 30
4174 Jystrup
Tlf.: 5760 1008
 

Barebill 11617/2004

Far DKJCH Fredskovs Bill 11434/99 A   
Farfar Porsemosens Nikki 20609/92  B1
Farmor Søbine 05847/93  A2
Farfarsfar DKCH INTCH Lerbakkens Jeff 11668/87  A2
Farfarsmor DKBRCH DKJCH Bella 18739/88  A2
Farmorsfar Nydammosens Bonzo 11468/88  A2
Farmorsmor Sysle 26256/87  B1
Mor Caja 19331/99  B   
Morfar Asam 15181/89  D   
Mormor Rundbjerg's Alix 10762/96  A   
Morfarsfar Bøgeholms Sepp 07141/85  A   
Morfarsmor Pennie 13116/86  A   
Mormorsfar DKCH INTCH DKJCH Kragborg Nixon 07178/93  A   
Mormorsmor Kragborg Bella 18756/90  A   
Nedenfor vises alle hundens resultater på anerkendte prøver og udstilling.
Opdateret den 17. juli 2012
DRK Unghundeprøve:  Sjælland, 2005 Brugsarbejde:  120 p.
  Energi/
jagtl.
Vildtf.-
evne
Søgs-
oplæg
Stil Stand Rejs-
ning
Letfør/
samarb
Selvst/
energi
Svøm.-
egensk
Samarb.-
vilje
Spor-
vilje
Points: 4 4 2 4 4 4 2 5 5 5 3
Racens
gs. 2008:
3,7 3,5 3,3 3,7 3,7 3,9 3,5 3,7 4,0 3,8 3,4
Afkom:                        
Afkom bedømt (2008):  0 Tallene ud for disciplinerne viser, om afkommet ligger over eller under racens gennemsnit. 
- betyder under gennemsnittet. Se alle avlsresultater her.
Apporteringsprøver m.v. Schweissprøver
Region 9, DJ, 2005 Bestået udv.app.prøve 199 p.
Corselitze, 2005 Bestået V-S-A 9-10-10
Region 9, DJ, 2007 Bestået udv.app.prøve 216 p.
Tuse, DJ, 2011 Bestået app.prøve
Sorø, DRK, 2005 1. pr. SWP 400m 3t pokal
Markprøver m.v. Udstillinger
Sjælland, DRK, 2005 Unghundeprøve, brugsarb. 120 p.
ext. 2. pr.
Falster, FJD, 2005 1. pr. ungh.kl.
Sjælland, FJD, 2006 2. pr. ungh.kl.
Region 12, DJ, 2006 Ingen pr. åben kl.
Region 11, DJ, 2006 Ingen pr. åben kl.
Region 9, DJ, 2006 1. pr. åben kl.
Region 10, DJ, 2006 1. pr. åben kl.
Sjælland, FUV, 2006 2. pr. fuldbrugspr. 208 p.
Falster, DKK, 2007 1. pr. brugskl.
Lolland, FUV, 2007 3. pr. fuldbrugspr. 225 p.
Ferritslev, DRK, 2008 2. v. forårsvinderkl. HP
Skovby, FUV, 2008 2. pr. fuldbrugsprøve 226 p.
Langeland, FUV, 2008 3. pr. fuldbrugsprøve 200 p.
Sakskøbing, DRK, 2008 4. v. efterårsvinderkl.
Lidsø, DKK, 2009 1. v. forårsvinderkl. CACIT HP
Nørager, DKK, 2009 4. v. Mesterskabsprøve
Vordingborg, FUV, 2009 2. pr. fuldbrugsprøve 226 p.
Brøndby, DKK, 2006 2. pr. brugshundekl.
Bornholm, DKK, 2007 1. pr. brugshundekl. 1. v. cert.