Springbjerglunds Pronto 15632/2003

Født: 7.8.03 HD: A HD-indeks: 118,43  (den 29.8.07)
von Willebrand: Fri
Avlsregister: 2005 
 
Opdrætter: Annette Laursen, Randbøl
Ejer: 
Annette Laursen
Hærvejen 20
7183 Randbøl
Tlf.: 7588 3123
 

Springbjerglunds Pronto 15632/2003

Far DKJCH Springbjerglunds Milton 17727/2000  A
Farfar DKJCH Balder 10668/96  B1
Farmor Mille 11651/97  B2
Farfarsfar DKJCH Django 08353/90  B1
Farfarsmor Cita 16571/90  A2
Farmorsfar DKJCH Gyvellunds Meno 19397/89  A2
Farmorsmor Fjordgården Sika 14198/90  A1
Mor Anne 01525/2001  A
Morfar Rufus 21324/96  A
Mormor Kirsten 27974/93  A
Morfarsfar DKJCH Gyvellunds Meno 19397/89  A2
Morfarsmor Lola 05265/94  B1
Mormorsfar Nordsøens Skipper 27367/91
Mormorsmor Horskjærslady 21250/90
Nedenfor vises alle hundens resultater på anerkendte prøver og udstilling.
Opdateret den 22. juni 2007
DRK Unghundeprøve:   Brugsarbejde: 
  Energi/
jagtl.
Vildtf.-
evne
Søgs-
oplæg
Stil Stand Rejs-
ning
Letfør/
samarb
Selvst/
energi
Svøm.-
egensk
Samarb.-
vilje
Spor-
vilje
Skud-
fast 
Points:                        
Racens
gs. 2008:
3,7 3,5 3,3 3,7 3,7 3,9 3,5 3,7 4,0 3,8 3,4
Afkom:                          
Afkom bedømt (2006):  0 Tallene ud for disciplinerne viser, om afkommet ligger over eller under racens gennemsnit. 
- betyder under gennemsnittet
Apporteringsprøver m.v. Schweissprøver
Hjøllund, 2005 Ej bestået ræveslæb
DRK, 2005 Ej bestået ræveslæb
Tønder, DJ, 2005 Bestået udv.app.prøve, 228 p.
DRK, 2005 Bestået ræveslæb, 4 p.
Tønder, 2007 Bestået V-S-A 10-9-10
Grindsted, DRK, 2005 1. pr. SWP 400m 3t
Skive, SHUF, 2005 1. pr. SWP 400m 3t
   
   
Markprøver mv. Udstillinger
Sdr. Omme, DJ, 2004 Ingen pr. ungh.kl.
Vildbjerg, DJ, 2004 1. pr. ungh.kl.
Ferritslev, DRK, 2005 Ingen pr. ungh.kl.
Region 3, DJ, 2005 1. pr. åben kl.
Ejstrupholm, FJD, 2005 1. pr. åben kl.
Vennerslund, FJD, 2005 1. pr. brugskl.
Lolland, DKK, 2005 2. pr. brugskl.
Grindsted, FUV, 2006 Ingen pr. fuldbrugspr. 177 p.
Herning, DKK, 2005 1. pr. brugshundekl.