Krav til optagelse i DANSK RUHÅR KLUBs avlsregister 
ELLer tildeling af championat

 
AVLSREGISTER:

Markprøve 1. præmie i åben klasse eller brugsklasse på en anerkendt markprøve
Slæb- og apporteringsprøve/
DJ's udv. apporteringsprøve
Bestået
Schweissprøve 1. præmie 400 meter 3 timers spor
  Ræveslæb/-apportering
Fra 1. juni 2010
Bestået på ræveslæbsprøve eller bestået ræveslæb på fuldbrugsprøve eller bestået ræveapportering på den udvidede apporteringsprøve.
To sidstnævnte prøver behøver ikke at være bestået i helhed, men det skal dokumenteres på diplom med dommerunderskrift, at ræveslæbet/-apporteringen er bestået.
Udstilling
Fra 20. april 2013

Mindst very good i åben klasse eller brugshundeklassetildelt efter at hunden er fyldt 2 år. Præmieringen skal være opnået på enten FJDs eller en af Dansk Ruhår Klub arrangeret udstilling

  von Willebrand type II Fri
HD Fotograferet med resultatet A eller B
  Hvis hunden skal stå i Dansk Ruhår Klubs avlsregister, er det en forudsætning, at ejeren er medlem af Dansk Ruhår Klub
 
JAGTCHAMPIONAT (DKJCH)

Brugsprøve 1. præmie på dansk brugsprøve
Fuldbrugsprøve 1. præmie på dansk fuldbrugsprøve
Vinderprøve Stambogsført rangering som "vinder" på vinderprøve eller fuldbrugsprøvemesterskabet
Udstilling 1. præmie på en anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet med resultatet A eller B.
Hvis hunden skal stå i Dansk Ruhår Klubs championatregister, er det en forudsætning, at ejeren er medlem af Dansk Ruhår Klub
 
BRUGSCHAMPIONAT (DKBRCH)

Vinderprøve a. Tre gange 1. vinder på vinderprøve, hvoraf de to skal være opnået om efteråret, hvor der fældes fugl. Den ene af sidstnævnte skal - uanset b - være opnået på dansk vinderprøve fælles for alle kontinentale racer. Den ene af de to øvrige kan opnås på norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.

b.
Hos kontinentale racer tæller rangeringen "bedste hund" med 1. præmie på fuldbrugsprøve og 1. vinder på fuldbrugsprøvemester-skabet som 1. vinder i vinderklasse.
Udstilling 1. præmie på en anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder. 
HD Fotograferet med resultatet A eller B.
Hvis hunden skal stå i Dansk Ruhår Klubs championatregister, er det en forudsætning, at ejeren er medlem af Dansk Ruhår Klub
 
 
SPORCHAMPIONAT (DKSCH)

Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 20 timer
Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 40 timer
Ræveslæb Bestået med max. point på anerkendt ræveslæbsprøve eller fuldbrugsprøve
Udstilling Mindst 2. præmie eller good i åben klasse eller brugshundeklasse på anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt 2 år
HD Fotograferet med resultatet A eller B.
Hvis hunden skal stå i Dansk Ruhår Klubs championatregister, er det en forudsætning, at ejeren er medlem af Dansk Ruhår Klub
 
 
EKSTERIØRCHAMPIONAT (DKCH)

Udstilling Certifikat opnået mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub. 
 
Hunde registreret i Danmark, Estland, Finland, Israel, Norge, Rusland og Sverige kan endvidere blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået et dansk certifikat (CAC), hvis hunden har opnået nationalt eksteriørchampionat i et af de pågældende lande. 
 
Sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

 
Markprøve 1. præmie opnået i åben- eller brugsklasse på en af Dansk Kennel Klub anerkendt prøve.
 
Slæb- og apporteringsprøve el.
DJ's udvid. apporteringsprøve
Bestået
 
HD Fotograferet med resultatet A eller B.
Hvis hunden skal stå i Dansk Ruhår Klubs championatregister, er det en forudsætning, at ejeren er medlem af Dansk Ruhår Klub

Opdateret 21. april 2013