OPTAGELSE I AVLS- ELLER CHAMPIONATREGISTER

Du kan få din ruhårede hønsehund optaget i avls- eller championatregisteret på hjemmesiden umiddelbart efter, at den opfylder kravene til optagelse. Det vil sige, at der i web-registeret optages hunde året rundt. 

Det er en forudsætning for optagelse i Dansk Ruhår Klubs registre, at hundens ejer er medlem af Dansk Ruhår Klub.

Du skal indsende:
punkttegn kopi af resultatbog til:
Sven-Otto Hansen
Flarumvej 11
9940 Læsø
Tlf.: 9849 9184
E-mail: avlsregister@ruhaar.dk
 
punkttegn et vellignende foto af hunden - digitalfotos på min. 400 kb (størrelsen er vigtig, da billedet også bringes i DRK´s årbog) som vedhæftet fil til web@ruhaar.dk (se her hvordan du tager et godt billede af din hund)
 
Ved optagelse i avlsregister:
Der skal fremsendes kopi af hundens eller dens forældres von Willebrand-resultater, hvis disse ikke er registreret i Dansk Kennel Klub. Kopierne sendes til Eline Noiesen, Horsevang 17, 2740 Skovlunde eller til web@ruhaar.dk

Hunden optages også i Dansk Ruhår Klubs Årbog. Du skal indsende ovenstående inden 
den 10. november, så kommer din hund med i årbogen det følgende år.
 
BEMÆRK:
Hunde, der optages i et championatregister, optages samtidig i avlsregisteret, hvis de opfylder kravene til optagelse i dette, med mindre ejeren gør opmærksom på, at dette ikke ønskes.

REGISTRERING AF CHAMPIONATER I DANSK KENNEL KLUB

Er din hund blevet Jagt- eller Brugschampion, skal du udfylde og indsende denne blanket for at få championatet registreret i DKK - tryk her

Er din hund blevet Eksteriørchampion skal du udfylde og indsende denne blanket for at få championatet registreret i DKK - tryk her

21. oktober 2009